Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Výzkumná skupina Nekonvenční číslicové obvody

Publikace

 • 2019

  NEVORAL Jan, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. PoLibSi: Path Towards Intrinsically Reconfigurable Components. In: 2019 22nd Euromicro Conference on Digital System Design (DSD). Kallithea, Chalkidiki: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 328-334. ISBN 978-1-72812-861-0.
  Detail

 • 2018

  NEVORAL Jan, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. CMOS Gates with Second Function. In: 2018 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI). Hong Kong: IEEE Computer Society, 2018, s. 82-87. ISBN 978-1-5386-7099-6.
  Detail

  NEVORAL Jan, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. From Ambipolarity to Multifunctionality: Novel Library of Polymorphic Gates Using Double-Gate FETs. In: 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 657-664. ISBN 978-1-5386-7376-8.
  Detail

  FIŠER Petr a ŠIMEK Václav. Optimum Polymorphic Circuits Synthesis Method. In: 13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Taormina: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-5290-9.
  Detail

  CRHA Adam, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Towards novel format for representation of polymorphic circuits. In: 13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Taormina: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 1-2. ISBN 978-1-5386-5290-9.
  Detail

  NEVORAL Jan a RŮŽIČKA Richard. Efficient Implementation of Bi-functional RTL Components - Case Study. In: 2018 New Generation of CAS (NGCAS). Valletta: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 25-28. ISBN 978-1-5386-7680-6.
  Detail

 • 2017

  NEVORAL Jan, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Compact Library of Efficient Polymorphic Gates based on Ambipolar Transistors. In: 2017 12th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Palma de Mallorca: IEEE Circuits and Systems Society, 2017, s. 155-160. ISBN 978-1-5090-6376-5.
  Detail

  CRHA Adam, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Synthesis tool for design of complex polymorphic circuits. In: 2017 12th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Palma de Mallorca: IEEE Circuits and Systems Society, 2017, s. 149-154. ISBN 978-1-5090-6376-5.
  Detail

  ŠIMEK Václav, NEVORAL Jan, CRHA Adam a RŮŽIČKA Richard. Towards Design Flow for Space-Efficient Implementation of Polymorphic Circuits Based on Ambipolar Components. ElectroScope, roč. 11, č. 1, s. 1-10. ISSN 1802-4564.
  Detail

 • 2016

  CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Novel Approach to Synthesis of Logic Circuits Based on Multifunctional Components. Journal of Electrical Engineering, roč. 67, č. 1, s. 29-35. ISSN 1339-309X.
  Detail

  RŮŽIČKA Richard a TESAŘ Radek. Lets Move Polymorphism Downwards: On the Multifunctional Logic Based on Ambipolar Behaviour of Semiconductor Devices. In: Proceedings of the 11th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era. Istanbul: Istanbul Sehir University, 2016, s. 275-279. ISBN 978-1-5090-0335-8.
  Detail

  TESAŘ Radek, ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Design of Polymorphic Operators for Efficient Synthesis of Multifunctional Circuits. Journal of Computer and Communications, roč. 4, č. 15, s. 151-159. ISSN 2327-5227.
  Detail

  CRHA Adam. Polymorfní elektronika a metody syntézy. In: Počítačové architektury & diagnostika Česko-slovenský seminář pro studenty doktorského studia. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 93-97. ISBN 978-80-214-5376-0.
  Detail

  NEVORAL Jan. Polymorfní obvody na bázi ambipolárních tranzistorů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 45-48. ISBN 978-80-214-5376-0.
  Detail

  ŠIMEK Václav, STŘÍTESKÝ Stanislav, ŘEZNÍČEK Michal, CRHA Adam a RŮŽIČKA Richard. Towards Implementation of Logic Circuits Based on Intrinsically Reconfigurable Organic Transistors. In: Proceedings of the 6th Electronics System-Integration Technology Conference. Grenoble: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-6. ISBN 978-1-5090-1401-9.
  Detail

  NEVORAL Jan, RŮŽIČKA Richard a MRÁZEK Vojtěch. Evolutionary Design of Polymorphic Gates Using Ambipolar Transistors. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1.
  Detail

  ŠIMEK Václav, TESAŘ Radek, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Modelling and Physical Implementation of Ambipolar Components Based on Organic Materials. In: Proceedings of the 28th International Conference on Microelectronics (ICM 2016). Cairo: IEEE Circuits and Systems Society, 2016, s. 341-344. ISBN 978-1-5090-5721-4.
  Detail

  TESAŘ Radek. Nekonvenční technologie pro číslicové systémy. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 109-115. ISBN 978-80-214-5376-0.
  Detail

  OTÁHAL Alexandr, ŠIMEK Václav, CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a SZENDIUCH Ivan. Innovative Methods in Activation Process of Through-hole Plating. Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, roč. 60, č. 4, s. 217-222. ISSN 2064-5279.
  Detail

 • 2015

  CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. Synthesis Methodology of Polymorphic Circuits Using Polymorphic NAND/NOR Gates. In: Proceedings on UKSim-AMSS 17th International Conference on Computer Modelling ans Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2015, s. 612-617. ISBN 978-1-4799-8713-9.
  Detail

  ŘEZNÍČEK Michal, BURŠÍK Martin, JANKOVSKÝ Jaroslav, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Temperature Stabilized Chip Expander. In: Proceedings on 20th European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition. Friedrichshafen: IMAPS-Deutschland e.V., 2015, s. 1-6. ISBN 978-0-9568086-1-5.
  Detail

  ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard, CRHA Adam, ŘEZNÍČEK Michal a BURŠÍK Martin. Reconfigurable Digital Circuits Based on Chip Expander with Integrated Temperature Regulation. Journal of Computer and Communications, roč. 3, č. 11, s. 169-175. ISSN 2327-5227.
  Detail

  ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Toward Efficient Synthesis Method of Multifunctional Logic Circuits. In: Proceedings of the 27th International Conference on Microelectronics (ICM 2015). Casablanca: IEEE Computer Society, 2015, s. 21-24. ISBN 978-1-4673-8759-0.
  Detail

  CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. On the Synthesis of Multifunctional Logic Circuits. In: Abstracts Proceedings of International FLASH Conference. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2015, s. 52-53. ISBN 978-80-214-5270-1.
  Detail

 • 2014

  ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard, CRHA Adam a TESAŘ Radek. Implementation of a Cellular Automaton with Globally Switchable Rules. In: 11th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2014. Lecture Notes in Computer Science, roč. 8751. Cham: Springer Science+Business Media B.V.,, 2014, s. 378-387. ISBN 978-3-319-11519-1.
  Detail

  TESAŘ Radek, ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Polymorphic Electronics Based on Ambipolar OFETs. In: EDS 2014 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014, s. 106-111. ISBN 978-80-214-4985-5.
  Detail

  ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Reconfigurable Platform with Polymorphic Digital Gates and Partial Reconfiguration Feature. In: Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation. Pisa: IEEE Computer Society, 2014, s. 501-506. ISBN 978-1-4799-7411-5.
  Detail

 • 2013

  ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. More Complex Polymorphic Circuits and Their Physical Implementation. In: Proceedings of the 20th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 189-194. ISBN 978-80-214-4754-7.
  Detail

  RŮŽIČKA Richard a ŠIMEK Václav. More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems. ElectroScope, roč. 7, č. 5, s. 1-6. ISSN 1802-4564.
  Detail

 • 2010

  ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a SEKANINA Lukáš. On Analysis of Fabricated Polymorphic Circuits. In: Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 281-284. ISBN 978-1-4244-6610-8.
  Detail

Nahoru