Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail produktu

ANSAINET - TRILL Extension

Vznik: 2012

Název česky
ANSAINET - TRILL rozšíření
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Marek Marcel, Ing. (FIT VUT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova
S-IS, OMNeT++, ANSA, ISO 10859, RFC 1195 IS-IS, OMNeT++, ANSA, ISO 10859, RFC 1195
Popis
Jedná se o TRILL úpravu protokolu IS-IS implementovaný v simulačním nástroji OMNeT++. Implementace slouží k modelování chování daného protokolu v rámci uživatelem definované síťové topologie. Protokol je připraven na integraci rozšíření RFC 1195 pro přenos IP informací.
Umístění
Licence
SW je nabízen pod licencí GNUv3, znění je k dispozic třeba na stránce: http://jxself.org/translations/gpl-3.cz.shtml
Nahoru