Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail produktu

OneMS - systém pro monitorování síťového provozu na bázi OnePK

Vznik: 2015

Název anglicky
OneMS - network traffic monitoring system
Typ
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Antolík Dávid, Ing. (UIFS FIT VUT)
Kollát Samuel, Ing. (FIT VUT)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova
síťová forenzní analýza, síťový provoz, rekonstrukce provozu, parsování aplikačních protokolů, analýza provozu, extrakce obsahu
Popis
One Monitoring System (OneMS) je nástroj pro monitorování provozu v lokální síti pomocí OnePK technologie. Tento nástroj se sestává z HW části, kterou je CISCO Router pordporující OnePK IOS a volitelně obsahující UCS modul. SW částí je implementace kontroléru, který řídí HW část a umožňuje nastavovat monitorovací filtry. Další SW částí je administrátorská konzole ve formě ASP webových stránek, která umožňuje systém konfigurovat a procházet naměřená data.
Umístění
Funkční vzorek je umístěn na pracovišti zhotovitele.

Softwarová část je umístěna v podobě zdrojových kódu zde: https://github.com/samuel-kollat/Tahoe

Licence
Copyright (c) 2015 Brno University of Technology


Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Nahoru