Detail produktu

Separable Resampling

Vznik: 2007

Název česky
Separabilní převzorkování
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Přibyl Bronislav, Ing. (FIT VUT)
Seeman Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova
převzorkování, optické vady, biomedicínský obraz
Popis
Tento program byl vytvořen za účelem simulace převzorkovacího algoritmu, který bude pravděpodobně brzy implementován v hardwaru. I přes to je program plně schopen převzorkovat obrázek. Je využito dynamicky linkované knihovny Digilib ke snadné manipulaci se standardními obrazovými formáty, jako jpg nebo tif. Interpolační algoritmus, který je srdcem tohoto programu, byl primárně vyvinut pro převzorkování biomedicínského obrazu, který je často postihnut jemným soudkovitým zkreslením kvůli vadám snímací optiky. Z tohoto důvodu program není vhodný pro korekci silných geometrických vad obrazu. Vstupní obraz je ve skutečnosti rozdělen na matici čtverců. Každému čtverci přísluší jeho vlastní sada koeficientů a je převzorkován nezávisle v horizontálním i vertikálním směru. Vodorovné i svislé převzorkování je v tomto případě separabilní, což algoritmus zjednodušuje a tím i zrychluje.
Umístění
Licence
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

 

Soubory
Nahoru