Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail produktu

Měřicí stanice pro oblast organické elektroniky

Vznik: 2016

Název anglicky
Measurement station for organic electronics
Typ
Licence
ne - zdarma
Autoři
Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)
Stříteský Stanislav, Ing. (UFSCH FCH VUT)
Weiter Martin, Prof. Ing., Ph.D. (FCH VUT)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova
Organická elektronika, měřicí stanice, řízené prostředí, vestavěný systém, vzdálený přístup, automatizace, LabView.
Popis
Pro usnadnění časově náročných měření a analýz elektrických parametrů obvodových prvků z oblasti organické elektroniky, kde se typicky pracuje s materiály velmi citlivými na atmosferické vlivy běžného ambientního prostředí, došlo ve spolupráci se skupinou profesora Weitera z FCH VUT v Brně ke zhotovení experimentální měřicí stanice. Za tímto účelem je stanice vybavena možností provádět měření v ochranné atmosféře.

Dále je implementována i plná automatizace mnoha z potřebných úkonů včetně exportu a zpracování naměřených dat do tabulkové a grafické podoby. Kromě nezbytné elektroniky a hardwarových prvků byl k této aparatuře na bázi vývojového prostředí LabView implementován i systém, který umožňuje i vzdálené ovládání stanice bez nutnosti osobní přítomnosti v čistých laboratorních prostorách, kde je tato sestava umístěna. Takto je možno velmi efektivně provádět potřebná měření.
Umístění
Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno
Soubory
Nahoru