Detail projektu

Analýza současného databázového modelu a návrhu nového modelu

Období řešení: 1.6.2017 - 31.8.2017

Agentura: Investiční aukce s.r.o.

Název anglicky
Analysis of the current database model and design of the new model
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova
Databáze
Abstrakt

Nabízíme Vám projekt, který spočívá v analýze současného databázového modelu a návrhu nového modelu, který: odstraní designové nedostatky, odstraní nedostatky proti normálním formám, odstraní redundantní a nepoužívané entity a atributy, optimalizuje datové typy atributů a zapracuje podporu souběžně vyvíjených funkcionalit systému. Následuje příprava plánu na jednorázovou nebo inkrementální migraci ze starého na nový model, datový konverzní nástroj a úpravu codebase systému.

 

Řešitelský tým zpracuje designové nedostatky databázového modelu - místy nejasné relace a nedostatečné logické oddělení dat.

Formální návrhové nedostatky databázového modelu - způsobují redundanci dat a zvyšují komplexnost databázových dotazů.

Nevhodné datové typy - komplikují validaci dat při zpracování.

Přítomnost redundantních a nepoužívaných dat - komplikuje práci s databází a zvyšuje riziko lidské chyby.

 

Nabízíme Vám analýzu současného databázového modelu a návrhu nového modelu s cílem projektu migrace firemního systému na nový databázový model. Díky tomu dojde k realokaci vývojových kapacit z nadbytečné údržby na vývoj funkcionalit. Usnadnění návrhu rozšiřování systému. Zrychlení a zpřesnění dolování dat.

 

Při řešení bude využit databázový systém PostgreSQL , další technologie dle provedené analýzy. Projekt bude realizován na výpočetních zařízeních Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Řešitelé
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Volf Tomáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Publikace

2017

Nahoru