Detail projektu

Digimat

Období řešení: 1.4.2017 - 30.6.2017

Typ projektu: grant

Agentura: Commissariat a l'Énergie Atomique

Program: Horizon 2020

Název anglicky
Digimat
Typ
grant
Klíčová slova

Průmysl 4.0

Abstrakt

Projekt DIGIMAT, za jehož zkratkou se skrývá název South Moravian Digital Manufacturing Hub neboli hub pro digitální inovace ve výrobě malých a středních podniků (MSP) má za úkol zpracovat studii proveditelnosti, jež zmapuje a vyhodnotí potřeby jihomoravských výrobních podniků v oblasti zavádění digitálních technologií. Během půl roku JIC společně s partnery navrhne, jak co nejefektivněji řešit potřeby MSP v oblasti digitalizace. Firmy si tak budou moci ujasnit priority při zavádění technologií Industry 4.0 a vyzkoušet si spolupráci s dodavateli z řad IT firem nebo výzkumných organizací na individuálních řešeních, ke kterým by se bez finanční podpory obtížně dostaly, nebo se k nim neodhodlaly. Členy konsorcia tvoří kromě JIC také jeho dceřiná společnost INTEMAC, kterou založil JIC v roce 2013 jako kompetenční centrum pro výzkum a vývoj v oblasti strojírenských technologií. Z akademických partnerů se zapojilo do konsorcia Vysoké učení technické v Brně s týmy ze tří fakult (fakulta informačních technologií a fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií), z firemních partnerů pak Industry Cluster 4.0, který vznikl z iniciativy Regionální hospodářské komory Brno a jehož členy jsou i B+R Automatizace, Siemens, Unicorn Systems, První brněnská strojírna Velká Bíteš, TOS Kuřim nebo Alta. 

Řešitelé
Sadovský Petr, Ing., Ph.D. (VCIT FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing. (UREL FEKT VUT)
Nahoru