Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

CDV - Zpracování studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora

Období řešení: 01.11.2017 - 12.12.2017

Agentura: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Název anglicky
Feasibility study for traffic aggregation based on automatic algorithm with minimal operator inputs
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova
studie proveditelnosti, sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace
Abstrakt
Studie zahrnuje:

1. Koncepce HW mobilního zařízení pro operativní sčítání dopravy včetně doporučení vhodných funkcionalit SW rozhraní pro analýzu registračních značek a kategorizace vozidel (O, M, N ,A ,K)

2. Vytvoření experimentálního software, který zpracuje vstupní video a vytvoří výstup s rozpoznanými daty použitelný pro potřeby sčítání dopravy.

3. Pořízení vhodné testovací sady dat (nahrání videí dopravy) v rozsahu 2h záznamu.

4. Zpracování pořízení testovací sady dat a zhodnocení funkčnosti.

5. Zpracování testovací sady dat dodané odběratelem (v rozsahu maximálně 2h záznamu), zhodnocení funkčnosti.

6. Vytvoření zprávy o zjištěných skutečnostech a výsledcích experimentu.

Řešitelé
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Dobeš Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Sochor Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2017

Nahoru