Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi

Období řešení: 3.1.2018 - 31.3.2021

Typ projektu: grant

Kód: TL01000560

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Typ
grant
Řešitelé
Jeřábek Kamil, Ing. (UIFS FIT VUT)
Nahoru