Faculty of Information Technology, BUT

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Project Details

Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi

Project Period: 03.01.2018 - 31.03.2021

Code: TL01000560

Agency: Technology Agency of the Czech Republic

Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Type
grant
Team members
Jeřábek Kamil, Ing. (UIFS FIT VUT)
Back to top