Detail projektu

Program na podporu rozvoje forem výuky, struktury a modulární skladby studijních programů

Období řešení: 2. 1. 2006 - 31. 12. 2006

Typ projektu: grant

Agentura: Rozvojové programy MŠMT

Program:

Název anglicky
Development of structured and modular study program
Typ
grant
Klíčová slova

I-learning, distanční studium, elektronické učební texty

Abstrakt

Vypracovat soustavu studijní dokumentace a studijních opor pro kombinovanou a distanční formu studia (multimediální nástroje, elektronické učební texty, výuka podporovaná Internetem a pod.).

Zpřístupnit tyto studijní opory studentům ve všech formách studia na fakultě. Zpřístupnit tyto studijní opory studentům ve všech formách studia na fakultě.

Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Nahoru