Project Details

Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů, Podpora dalšího vzdělávání mladých a perspektivních, administrativních pracovníků zabezpečujících úkoly fakulty v oblastech vědy, výzkumu a tvůrčích činností, vnějších a mezinárodních vztahů, v oblasti knihovnických služeb a v rozvoji fakulty formou odborné stáže krátkodobé na zahraničním pracovišti

Project Period: 1.1.2007 - 31.12.2007

Project Type: grant

Code: MŠMT RP 262

Agency: MSMT

Program:

English title
Supporting of the further education of the young and prospective administrative officers of the faculty in tye area of research, development, public relation and foreign services, library and other faculty development areas
Type
grant
Keywords

further education, officer of the faculty, practical stage

Abstract

Prokject is aimed to supporting of the further education of the young and prospective administrative officers of the faculty in tye area of research, development, public relation and foreign services, library and other faculty development areas

Team members
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , research leader
Bouša Zdeněk, Ing. (Děkanát FIT VUT) , team leader
Lichtnegerová Katarína, Mgr., Ph.D. (Děkanát FIT VUT) , team leader
Selingerová Barbora, Mgr. (Děkanát FIT VUT) , team leader
Studená Michaela, Ing. (Děkanát FIT VUT) , team leader
Back to top