Detail projektu

Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů, Podpora dalšího vzdělávání mladých a perspektivních, administrativních pracovníků zabezpečujících úkoly fakulty v oblastech vědy, výzkumu a tvůrčích činností, vnějších a mezinárodních vztahů, v oblasti knihovnických služeb a v rozvoji fakulty formou odborné stáže krátkodobé na zahraničním pracovišti

Období řešení: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007

Typ projektu: grant

Kód: MŠMT RP 262

Agentura: Rozvojové programy MŠMT

Program:

Název anglicky
Supporting of the further education of the young and prospective administrative officers of the faculty in tye area of research, development, public relation and foreign services, library and other faculty development areas
Typ
grant
Klíčová slova

další vzdělání, pracovník fakulty, praxe

Abstrakt

Projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání mladých a perspektivních,  administrativních pracovníků zabezpečujících úkoly fakulty v oblastech vědy, výzkumu a tvůrčích činností, vnějších a mezinárodních vztahů,  v oblasti knihovnických služeb a v rozvoji fakulty formo

Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Bouša Zdeněk, Ing. (Děkanát FIT VUT) , spoluřešitel
Lichtnegerová Katarína, Mgr., Ph.D. (Děkanát FIT VUT) , spoluřešitel
Selingerová Barbora, Mgr. (Děkanát FIT VUT) , spoluřešitel
Studená Michaela, Ing. (Děkanát FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru