Detail projektu

EMICS - European Masters in Intelligent Computer Systems

Období řešení: 4. 7. 2006 - 4. 11. 2009

Typ projektu: grant

Agentura: Education,Audiovisual and Culture Executive Agency Socrates Erasmus

Program:

Název česky
Curricula davalopment
Typ
grant
Klíčová slova

souvor společných předmětů, inteligentní systémy

Abstrakt

Tvorba souvoru společných předmětů

Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru