Detail projektu

Advanced level study programme in Electronic Design and Integration Technologies

Období řešení: 4. 7. 2006 - 4. 11. 2009

Typ projektu: grant

Agentura: Education,Audiovisual and Culture Executive Agency Socrates Erasmus

Program:

Název česky
Tvorba společných předmětů
Typ
grant
Klíčová slova

mezinárodní společné kurzy

Abstrakt

Tvorba společných studijních předmětů mezi zúčastněnými partnery: KHBO, VUT a Technická univerzita Sofia

Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru