Detail projektu

Tempus SCM project NoC032B06 West Balkan Bologna Promoters Network

Období řešení: 1. 2. 2008 - 31. 12. 2008

Typ projektu: grant

Kód: Tempus C032B06

Agentura: Slovenská akademicá asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Program:

Typ
grant
Řešitelé
Farkašová Viera, Dr. (SAAIC) , hlavní řešitel
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru