Detail projektu

Program na podporu talentované mládeže CSM 246

Období řešení: 8. 2. 2008 - 31. 12. 2008

Typ projektu: grant

Agentura: Rozvojové programy MŠMT

Program:

Název anglicky
Promotion program for talented youth
Typ
grant
Klíčová slova

Podpora, talentovaná mládež, gender, ženy v IT

Abstrakt

Program obsahuje dílčí aktivity zaměřené na středoškokslé studenty s cílem získat jejich talentované studenty pro studium na FIT. Program také obsahuje aktivity zaměřené na rovné příležotosti a na akce "ženy v IT".

Řešitelé
Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D. (FSI VUT) , hlavní řešitel
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2008

Nahoru