Detail projektu

6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy (RP-C45)

Období řešení: 28. 2. 2008 - 31. 12. 2008

Typ projektu: grant

Kód: RP-C45

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program:

Název anglicky
Program supporting overcoming of weak features of institution
Typ
grant
Klíčová slova

plagiátorství, písemné zkoušení, formulářové zkoušení

Abstrakt

Projekt hledá vhodné řešení  jak pro zjednodušení odevzdávání a kontroly studentských prací, tak pro kontrolu plagiátorství. Výsledkem projektu bude specielní programový systém, který maximálním způsobem zautomatizuje a zobjektivizuje kontrolu a vyhodnocování samostatných studentských prací. Programové vybavení bude pilotně ověřeno ve výuce programování na participujících školách.

Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru