Detail projektu

Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů

Období řešení: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

Typ projektu: grant

Kód: C5

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: Rozvojové programy MŠMT

Název anglicky
Electronic support of creative teaching and learning in IT and search for tallented students
Typ
grant
Klíčová slova

tvůrčí výuka IT, tvůrčí činnosti studentů IT,talentovaní studenti 

Abstrakt

Prujekt se zabývá tvorbou prostředků pro podporu tvůrčí výuku a tvůrčích činností s cílem vyhledávat talentované studenty

 

Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru