Detail projektu

Výzkum informačních a řídicích systémů

Období řešení: 1. 1. 1999 - 31. 12. 2004

Typ projektu: grant

Kód: MSM 262200012

Agentura: "Výzkumné záměry" MŠMT

Program:

Název anglicky
Research in information and control systems
Typ
grant
Klíčová slova

informační systém-řídicí systém-modelování systémů-databázový systém-počítačová grafika-vestavěná aplikace-počítači podporované řízení-počítačová průmyslová síť-počítačové vidění-senzor-analýza signálu

Abstrakt

Cílem je výzkum teoretických a aplikovaných metod návrhu, verifikace, implementace a hodnocení informačních a řídicích systémů a jejich složek, postihujících úroveň jak programových, tak i technických prostředků. Tento výzkum je směrován do následujících tří oblastí odpovídajících logickým úrovním architektur řídicích systémů a systémů podporujících rozhodování:

  • Informační systémy a podpora řízení manažérské úrovně,
  • Komunikace, řídicí algoritmy a systémy procesní a operační úrovně,
  • Sběr dat a jejich vyhodnocování.
Řešitelé
Honzík Jan M., Prof. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , hlavní řešitel
Češka Milan, Prof. RNDr., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Zendulka Jaroslav, Doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Zezulka František, doc. Ing., CSc. (UAMT FEI VUT) , spoluřešitel
Bejček Ludvík, Doc. Ing., CSc. (UAMT FEI VUT)
Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ FEI VUT)
Bradáč Zdeněk, Ing. (UAMT FEI VUT)
Cvrček Daniel, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Čejka Miloslav, Ing., CSc. (UAMT FEI VUT)
Čejka Rudolf, Ing. (CVT FIT VUT)
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY FIT VUT)
Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Fědor Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT)
Gaďorek Petr, Ing. (CVT FIT VUT)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Hoder Karel, Ing. (UAMT FEI VUT)
Holek Radovan, Ing., CSc. (UAMT FEI VUT)
Honec Jozef, Doc. Ing., CSc. (UAMT FEI VUT)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Jura Pavel, Doc. Ing., CSc. (UAMT FEI VUT)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Kovár Martin, RNDr., Ph.D. (UMAT FEI VUT)
Kreslík František, Ing. (CVT FIT VUT)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT)
Lampa Petr, Ing. (CVT FIT VUT)
Linhart Miroslav, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Macho Tomáš, Ing. (UAMT FEI VUT)
Malec Zdeněk, Doc. Ing., CSc. (UAMT FEI VUT)
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Michal Bohumil, Ing. (CVT FIT VUT)
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT)
Richter Miroslav, Ing. (UAMT FEI VUT)
Serba Ivo, prof. Ing., CSc. (FI MUNI)
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Šolc František, Doc. Ing., CSc. (UAMT FEI VUT)
Švéda Miroslav, Prof. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1993

1992

1991

1990

Produkty

2004

2003

Nahoru