Faculty of Information Technology, BUT

Project Details

Vývoj softwaru v oblasti CAD systémů, 3D grafiky a vizualizace grafických scén

Project Period: 16.09.2011 - 31.12.2019

Code: 16092011

Agency: Cadwork Informatik CI AG

English title
Software development of CAD systems and 3D data visualization applications
Type
contract
Keywords
CAD systems, 3D graphics, visualizations, graphics scene
Abstract
The project aimed to software development in the area of CAD systems, 3D graphics and visualization of graphics scenes.
Team members
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , research leader
Pečiva Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , team leader
Starka Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT) , team leader
Badíková Iveta, Ing. (Děkanát FIT VUT)
Bouša Zdeněk, Ing. (Děkanát FIT VUT)
Burianová Michaela, Mgr. (VCIT FIT VUT)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Kobrtek Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Mikeš Tibor (FIT VUT)
Milet Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nesvedová Šárka (Děkanát FIT VUT)
Oravcová Marcela, Ing. (Děkanát FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Poledňová Pavla (Děkanát FIT VUT)
Tóth Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Publications

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

Products

2014

Back to top