Detail publikace

New Grammar Systems and Their Application Perspectives

HORÁČEK Petr a MEDUNA Alexander. New Grammar Systems and Their Application Perspectives. Schedae Informaticae, roč. 2013, č. 22, s. 47-68. ISSN 0860-0295. Dostupné z: http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/2013/Volume-22/art/2852/
Název česky
Nové gramatické systémy a perspektivy jejich aplikací
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt
Článek představuje nové gramatické systémy popisující transformace syntaktických struktur. Prezentují se dva přístupy: synchronní gramatiky a převodníky. Systémy se skládají z dobře známých modelů jako bezkontextové gramatiky a konečné automaty. Pozornost je věnována také synchrozaci řízených gramatik. Kromě formálních definic systémů diskutujeme i teoretické výsledky ohledně generativní a přijímající síly. Poslední část stručně představuje možnosti využití v překladu přirozeného jazyka, což je ilustrováno na příkladech překladu mezi češtinou a angličtinou.
Rok
2014
Strany
47-68
Časopis
Schedae Informaticae, roč. 2013, č. 22, ISSN 0860-0295
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10364,
  author = "Petr Hor\'{a}\v{c}ek and Alexander Meduna",
  title = "New Grammar Systems and Their Application Perspectives",
  pages = "47--68",
  journal = "Schedae Informaticae",
  volume = 2013,
  number = 22,
  year = 2014,
  ISSN = "0860-0295",
  doi = "10.4467/20838476SI.13.005.2090",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10364"
}
Nahoru