Detail publikace

Expression and regulation of transposable elements in the dioecious plant Silene latifolia

VOGEL Ivan. Expression and regulation of transposable elements in the dioecious plant Silene latifolia. Genome Biology and Evolution, roč. 2014, č. 1, s. 1-13. ISSN 1759-6653.
Název česky
Exprese a regulace transpozonů v dvoudomé rastlině Silene latifolia
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Vogel Ivan, Ing. (UIFS FIT VUT)
Abstrakt
Gypsy a Copia LTR retrotransposony dominují v genomu Silene latifolia. Studie se věnuje in-silico měření transkripční aktivity u nejabudantnějších rodin pomocí NGS dat. Nejexprimovanější rodiny jsou Athila a Tekay/Del (Gypsy) a Angela (Copia). Studie dále analyzuje výskyt malých nekódujících RNA v transposonech a diskutuje potenciální korelaci mezi aktivitou transposonů a abundantností malých nekódujících RNA.
Rok
2014
Strany
1-13
Časopis
Genome Biology and Evolution, roč. 2014, č. 1, ISSN 1759-6653
Vydavatel
Oxford University Press
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10653,
   author = "Ivan Vogel",
   title = "Expression and regulation of transposable elements in the dioecious plant Silene latifolia",
   pages = "1--13",
   journal = "Genome Biology and Evolution",
   volume = 2014,
   number = 1,
   year = 2014,
   ISSN = "1759-6653",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10653"
}
Nahoru