Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Full-wave nonlinear ultrasound simulation on distributed clusters with applications in high-intensity focused ultrasound

JAROŠ Jiří, RENDELL Alistair P. a TREEBY Bradley E. Full-wave nonlinear ultrasound simulation on distributed clusters with applications in high-intensity focused ultrasound. The International Journal of High Performance Computing Applications, roč. 2016, č. 2, s. 137-155. ISSN 1741-2846. Dostupné z: http://hpc.sagepub.com/content/early/2015/04/28/1094342015581024.full.pdf
Název česky
Celovlnové nelineární ultrazvukov simulace prováděné na distribuovaných clusterech aplikované v ultrazuvku o vysoké intenzitě
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Rendell Alistair P. (ANU)
Treeby Bradley E. (UCL)
URL
Abstrakt
Článek popisuje novou techniku simulace šíření ultrazvukových vln v živých tkáních. Nejprve je představen model šíření ultrazvuku v daném médiu, následuje její diskretizace a implementace v prostředí paralelních systému. Jádro článku představuje analýzu výkonnosti a škálovatelnosti rozsáhlých simulacích na superpočítačovém systému s 1024 výpočetními jádry
Rok
2016
Strany
137-155
Časopis
The International Journal of High Performance Computing Applications, roč. 2016, č. 2, ISSN 1741-2846
Kniha
The International Journal of High Performance Computing Applications
Vydavatel
SAGE Publications
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10833,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Jaro\v{s} and P. Alistair Rendell and E. Bradley Treeby",
  title = "Full-wave nonlinear ultrasound simulation on distributed clusters with applications in high-intensity focused ultrasound",
  pages = "137--155",
  booktitle = "The International Journal of High Performance Computing Applications",
  journal = "The International Journal of High Performance Computing Applications",
  volume = 2016,
  number = 2,
  year = 2016,
  publisher = "SAGE Publications",
  ISSN = "1741-2846",
  doi = "10.1177/1094342015581024",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10833"
}
Nahoru