Detail publikace

Challenges for fingerprint recognition - spoofing, skin diseases and environmental effects

DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej a BŘEZINOVÁ Eva. Challenges for fingerprint recognition - spoofing, skin diseases and environmental effects. Handbook of Biometrics for Forensic Science. Advances in Computer Vision and Pattern Recognition. Cham: Springer Verlag, 2017, s. 63-83. ISBN 978-3-319-50671-5. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-50673-9_4
Název česky
Výzvy otisků prstů - podvrhy, onemocnění kůže a vlivy prostředí
Typ
kapitola v knize
Jazyk
angličtina
Autoři
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Březinová Eva (LF MUNI)
URL
Abstrakt
Kapitola se snaží získat odpovědi na otázky, zda-li je rozpoznání podle otisku prstu opravdu spolehlivé a bezpečné. Většina biometrických systémů využívající otisky prstu má nízkou chybovost, ale opravdu nám chybovost vypovídá vše o kvalitě takového systému? Co se stane pokud předložíme systému podvrh otisku prstu? Co se stane právoplatnému uživateli, který na na bříšku prstu onemocnění kůže? Získáme otisk prstu v přijatelné kvalitě pokud bude prst na snímači zkreslený nebo pokud bude okolní prostředí výrazně ovlivňovat snímač? Tato kapitola ukáže úvod do výroby podvrhů otisk prstu, detekci takového podvrhu, shrnutí onemocnění kůže a jejich vliv na papilární linie a závěrem je diskutován vliv prostředí.
Rok
2017
Strany
63-83
Kniha
Handbook of Biometrics for Forensic Science
Řada
Advances in Computer Vision and Pattern Recognition
ISBN
978-3-319-50671-5
Vydavatel
Springer Verlag
Místo
Cham, CH
DOI
BibTeX
@INBOOK{FITPUB10891,
  author = "Martin Drahansk\'{y} and Ond\v{r}ej Kanich and Eva B\v{r}ezinov\'{a}",
  title = "Challenges for fingerprint recognition - spoofing, skin diseases and environmental effects",
  pages = "63--83",
  booktitle = "Handbook of Biometrics for Forensic Science",
  series = "Advances in Computer Vision and Pattern Recognition",
  year = 2017,
  location = "Cham, CH",
  publisher = "Springer Verlag",
  ISBN = "978-3-319-50671-5",
  doi = "10.1007/978-3-319-50673-9\_4",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10891"
}
Nahoru