Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Toward Efficient Synthesis Method of Multifunctional Logic Circuits

ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Toward Efficient Synthesis Method of Multifunctional Logic Circuits. In: Proceedings of the 27th International Conference on Microelectronics (ICM 2015). Casablanca: IEEE Computer Society, 2015, s. 21-24. ISBN 978-1-4673-8759-0.
Název česky
Efektivní metoda syntézy multifunkčních logických obvodů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt
Úsilí o nalezení co možná prostorově nejúspornější varianty implementace číslicových obvodů dosáhne s největší pravděpodobností ve velmi krátkém časovém horizontu fyzikálních limitů, které úzce souvisí s neustálým zmenšováním velikosti základních funkčních prvků či bloků.

Jeden z možných přístupů k řešení této situace je možno spatřovat ve využití tzv. multifunkční logiky, s níž současně přicházejí i prostředky vlastní či intrinsické rekonfigurace, které jsou nedílnou součástí takovýchto logických elementů. Koncept polymorfní elektroniky, který lze do značné míry považovat za nezávislý na konkrétním technologickém řešení, otevírá v tomto směru nové možnosti k dosažení stanoveného cíle skrze využití moderních materiálů s vlastnostmi polovodiče a pokročilých metod syntézy obvodů.

Tento příspěvek se zabývá návrhem nové syntézní techniky zaměřené na využití principů polymorfní elektroniky. Klíčovým aspektem navrhované metody je identifikace tzv. booleovských dělitelů a jejich následné zpracování technikou zvanou kernelling. Vlastnosti metody jsou následně ověřeny na sadě několika testovacích obvodů.
Rok
2015
Strany
21-24
Sborník
Proceedings of the 27th International Conference on Microelectronics (ICM 2015)
Konference
27th International Conference on Microelectronics (ICM 2015), Farah Golden Tulip, Casablanca, MA
ISBN
978-1-4673-8759-0
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Casablanca, MA
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11048,
  author = "V\'{a}clav \v{S}imek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and Adam Crha",
  title = "Toward Efficient Synthesis Method of Multifunctional Logic Circuits",
  pages = "21--24",
  booktitle = "Proceedings of the 27th International Conference on Microelectronics (ICM 2015)",
  year = 2015,
  location = "Casablanca, MA",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-4673-8759-0",
  doi = "10.1109/ICM.2015.7437977",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11048"
}
Nahoru