Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém

PODIVÍNSKÝ Jakub. Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice - Kraví Hora: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 101-104. ISBN 978-80-214-5376-0. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.pdf
Název anglicky
Functional Verification as a Tool for Evaluating Impact of Faults on Electro-mechanical System
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Podivínský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
URL
Abstrakt
Náplní tohoto článku je představení práce zabývající se využitím techniky funkční verifikace jako nástroje pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA. V tomto článku jsou představeny cíle disertační práce vycházející z aktuálního stavu poznání v řešené oblasti. Představen je také návrh řešení, jehož součástí je rozdělení procesu ověřování do tří fází: (1) klasická funkční verifikace, (2) funkční verifikace využívající FPGA a injektor poruch a (3) sledování vlivu poruch na mechanickou část. V této práci bude věnována pozornost zejména první a druhé fázi, které byly předmětem zkoumání v uplynulém roce. Jak již název článku napovídá, budou zde prezentovány experimenty využívající verifikační prostředí z první a druhé fáze pro sledování vlivu poruch na elektronickou část experimentálního elektro-mechanického systému.
Rok
2016
Strany
101-104
Sborník
Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016
Konference
Počítačové architektury a diagnostika 2016, Bořetice, CZ
ISBN
978-80-214-5376-0
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
Bořetice - Kraví Hora, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11190,
   author = "Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y}",
   title = "Funk\v{c}n\'{i} verifikace jako n\'{a}stroj pro sledov\'{a}n\'{i} vlivu poruch na elektro-mechanick\'{y} syst\'{e}m",
   pages = "101--104",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika PAD 2016",
   year = 2016,
   location = "Bo\v{r}etice - Krav\'{i} Hora, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-5376-0",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11190"
}
Nahoru