Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

HLS-based Fault Tolerance Approach for SRAM-based FPGAs

LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, KRČMA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. HLS-based Fault Tolerance Approach for SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, s. 301-302. ISBN 978-1-5090-5602-6.
Název česky
Zajištění odolnosti proti poruchám na úrovni HLS pro FPGA založená na SRAM
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Lojda Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Podivínský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Krčma Martin, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Abstrakt
Tento článek představuje zajištění odolnosti proti poruchám na úrovní High-level Synthesis (HLS). Je zde jak popis metody využívající HLS, tak její ověřování. Vysoké spolehlivosti je dosaženo modifikací v popisu systému na úrovni jazyka C++, na kterém je založeno generování systému pomocí HLS. Práce se zaměřuje na FPGA využívající SRAM paměť, která jsou náchylná na poruchy typu Single Event Upsets (SEU). Pro ověřování této nové metody je použita naše platforma, která umožňuje vyhodnocovat míru odolnosti proti poruchám. Tato platforma je založena na funkční verifikaci v kombinaci s injekcí poruch.
Rok
2016
Strany
301-302
Sborník
Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology
Konference
The 2016 International Conference on Field-Programmable Technology, Xi'an, CN
ISBN
978-1-5090-5602-6
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Xi'an, CN
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11275,
  author = "Jakub Lojda and Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y} and Martin Kr\v{c}ma and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
  title = "HLS-based Fault Tolerance Approach for SRAM-based FPGAs",
  pages = "301--302",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology",
  year = 2016,
  location = "Xi'an, CN",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5090-5602-6",
  doi = "10.1109/FPT.2016.7929561",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11275"
}
Nahoru