Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Multiobjective Evolution of Hash Functions for High Speed Networks

GROCHOL David a SEKANINA Lukáš. Multiobjective Evolution of Hash Functions for High Speed Networks. In: Proceedings of the 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation. San Sebastian: IEEE Computer Society, 2017, s. 1533-1540. ISBN 978-1-5090-4600-3.
Název česky
Více-kriteriální návrh hašovacích funkcí pro vysokorychlostní sítě
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt
Hašování je kritická operace při zachycování a analýze síťových toků, protože jeho kvalita a doba provádění ovlivňují maximální propustnost síťových monitorovacích zařízení. V tomto článku představujeme více-kriteriální lineární genetické programování pro návrh rychlých a kvalitních hašovacích funkcí pro moderní procesory. Algoritmus současně optimalizuje kvalitu hašování a výpočetní čas. Jelikož je velmi obtížné získat skutečný výpočetní čas pro každý kandidátní program, je výpočetní čas odhadován ve fitness funkci. Abychom demonstrovali vhodnost navrhovaného přístupu, navržené hašovací funkce jsou porovnány s hašovacími funkcemi dostupnými v literatuře s použitím reálných síťových dat.
Rok
2017
Strany
1533-1540
Sborník
Proceedings of the 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation
Konference
IEEE Congress on Evolutionary Computation 2017, Donostia - San Sebastián, ES
ISBN
978-1-5090-4600-3
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
San Sebastian, ES
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11325,
  author = "David Grochol and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
  title = "Multiobjective Evolution of Hash Functions for High Speed Networks",
  pages = "1533--1540",
  booktitle = "Proceedings of the 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation",
  year = 2017,
  location = "San Sebastian, ES",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5090-4600-3",
  doi = "10.1109/CEC.2017.7969485",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11325"
}
Soubory
Nahoru