Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence

KRÁLÍK Miroslav, INGROVÁ Pavlína, KOZIEL Slawomir, HUPKOVÁ Adéla a KLÍMA Ondřej. Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence. American Journal of Physical Anthropology, roč. 162, č. 4, s. 641-656. ISSN 0002-9483. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.23153/abstract
Název česky
Obecné trendy vs. individuální trajektorie poměrů délek 2. a 4. prstu (2D:4D) a metakarpálních kostí (2M:4M) během puberty a adolescence
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Králík Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (MUNI)
Ingrová Pavlína, Mgr. (MUNI)
Koziel Slawomir (PAN)
Hupková Adéla, Mgr. (MUNI)
Klíma Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Klíčová slova
2D:4D poměr; adolescence; ontogenetický vývoj ruky; longitudinální studie; prenatální sexuální diferenciace 
Abstrakt
Poměr délky 2. a 4. prstu ruky (2D:4D poměr) může být považován za ukazatel sexuální diferenciace za předpokladu, že zůstává stabilní poté, co se vytvoří, nebo pokud jeho případné změny během ontogeneze budou u všech lidí dané kohorty stejné. Hlavním cílem studie bylo zjistit, zda se poměr délky záprstních kostí (2M:4M) a poměr délky prstů (2D:4D poměr) během růstu v období puberty a adolescence mění. Délky prstů a metakarpálních kostí byly měřeny na rentgenových snímcích levé ruky na vzorku 328 jedinců (96 párů mužských a 68 párů ženských dvojčat) z Vratislavské longitudinální studie dvojčat (Wrocław, 1967-1983). Pro každého jedince bylo během čtyřletého intervalu někde mezi 7 a 18 lety provedeno pět po sobě jdoucích měření s odstupem jednoho roku. Změny týkající se věku v obou délkových poměrech ruky byly studovány pomocí série lineárních modelů se smíšenými efekty. Pro posouzení stability mezi opakovanými měřeními v různém věku byly použity tři typy korelačních koeficientů. Bylo zjištěno celkové snížení průměrné hodnoty metakarpálního poměru (2M:4M), výraznější u mužů než u žen. V případě poměru délky prstů (2D:4D) byl naopak zaznamenán mírný nárůst průměrných hodnot, který byl výraznější u žen než u mužů. Pořadí jedinců z hlediska hodnot sledovaných poměrů v rámci kohorty však zůstávalo ve sledovaném věkovém rozmezí velmi stabilní (korelační koeficient se většinou pohyboval mezi 0,85 a 0,95). Navzdory tomu jsme zaznamenali významné intraindividuální změny v obou délkových poměrech. U některých jedinců poměr 2D:4D procházet změnami srovnatelnými s průměrnými rozdíly mezi pohlavími a současně mnohem vyššími než byly zjištěné průměrné věkové změny Velmi malé celkové změny poměru délek prstů v pubertě a adolescenci samy o sobě nejsou v rozporu s použitím poměru 2D:4D jako nepřímého ukazatele prenatální diferenciace pohlaví. Změny poměrů v rámci ontogeneze jednotlivců se však v této studii značně lišily mezi jedinci a byly odlišné od popsaných průměrných trendů. Budoucí studie by se měly zaměřit na podstatu vzájemných interindividuálních vývojových rozdílů v poměru délek prstů a záprstních kostí.
Rok
2017
Strany
641-656
Časopis
American Journal of Physical Anthropology, roč. 162, č. 4, ISSN 0002-9483
Vydavatel
WILEY
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11329,
  author = "Miroslav Kr\'{a}l\'{i}k and Pavl\'{i}na Ingrov\'{a} and Slawomir Koziel and Ad\'{e}la Hupkov\'{a} and Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma",
  title = "Overall trends vs. individual trajectories in the second-to-fourth digit (2D:4D) and metacarpal (2M:4M) ratios during puberty and adolescence",
  pages = "641--656",
  journal = "American Journal of Physical Anthropology",
  volume = 162,
  number = 4,
  year = 2017,
  ISSN = "0002-9483",
  doi = "10.1002/ajpa.23153",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11329"
}
Nahoru