Detail publikace

Innovative Methods in Activation Process of Through-hole Plating

OTÁHAL Alexandr, ŠIMEK Václav, CRHA Adam, RŮŽIČKA Richard a SZENDIUCH Ivan. Innovative Methods in Activation Process of Through-hole Plating. Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, roč. 60, č. 4, s. 217-222. ISSN 2064-5279. Dostupné z: https://pp.bme.hu/eecs/article/view/9686
Název česky
Inovativní metody v procesu aktivace povrchu prokovovaných děr
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Otáhal Alexandr, Ing. (FEKT VUT)
Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)
Crha Adam, Ing. (UPSY FIT VUT)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT)
Szendiuch Ivan, Doc. Ing., CSc. (UMEL FEKT VUT)
URL
Abstrakt

Tento příspěvek se zabývá inovativními metodami procesu aktivace vrtaných děr na deskách plošných spojů, kde klíčovou složku pracovní lázně představuje roztok oxidů uhlíku. Vlastnosti tohoto roztoku a jeho celkový dopad na proces prokovování byl zevrubně prozkoumán na císlových testovacích strukturách při využití FR-4 substrátu. Přínos navrhovaného řešení spočívá zejména ve využití kombinace vakua a ultrazvuku pro zlepšení kvality procesu prokovení. Dosažené výsledky podávají znatelný důkaz o přínosu vakua a kombinace vakuum/uzltrazvuk z pohledu významného snížení míry defektů, které obvykle vznikají při konvenčním procesu prokovování. Taktéž se podařilo prokázat, že nasazení samotného ultrazvuku pro pasivaci aktivační lázně skrze vrtané otvory vede naopak ke zvýšení počtu výrobních nedostatků.

Rok
2016
Strany
217-222
Časopis
Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, roč. 60, č. 4, ISSN 2064-5279
Vydavatel
Budapest University of Technology and Economics
DOI
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11341,
  author = "Alexandr Ot\'{a}hal and V\'{a}clav \v{S}imek and Adam Crha and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and Ivan Szendiuch",
  title = "Innovative Methods in Activation Process of Through-hole Plating",
  pages = "217--222",
  journal = "Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science",
  volume = 60,
  number = 4,
  year = 2016,
  ISSN = "2064-5279",
  doi = "10.3311/PPee.9686",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11341"
}
Nahoru