Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

State-of-the-art in Visual Geo-localization

BREJCHA Jan a ČADÍK Martin. State-of-the-art in Visual Geo-localization. Pattern Analysis and Applications, roč. 2017, č. 3, s. 1-25. ISSN 1433-7541. Dostupné z: http://cadik.posvete.cz/papers/brejcha-cadik17geolocalization_methods_survey.pdf
Název česky
Přehled vizuálních geo-lokalizačních metod
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Brejcha Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt
V této práci prezentujeme obsáhlou a vyváženou studii existujících metod pro vizuální geo-lokalizaci, včetně metod pracujících na úrovni měst, metod s globální působností a zejména metod pro lokalizaci v přírodním prostředí. U popsaných metod se soustředíme zejména na jejich silné a slabé stránky, aplikační domény, datové sady, včetně typických postupů hodnocení jejich úspěšnosti.
Rok
2017
Strany
1-25
Časopis
Pattern Analysis and Applications, roč. 2017, č. 3, ISSN 1433-7541
Vydavatel
Springer Verlag
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB11370,
  author = "Jan Brejcha and Martin \v{C}ad\'{i}k",
  title = "State-of-the-art in Visual Geo-localization",
  pages = "1--25",
  journal = "Pattern Analysis and Applications",
  volume = 2017,
  number = 3,
  year = 2017,
  ISSN = "1433-7541",
  doi = "10.1007/s10044-017-0611-1",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11370"
}
Nahoru