Detail publikace

Reliability Analysis and Improvement of FPGA-based Robot Controller

PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub, ČEKAN Ondřej, PÁNEK Richard a KOTÁSEK Zdeněk. Reliability Analysis and Improvement of FPGA-based Robot Controller. In: Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design. Vídeň: IEEE Computer Society, 2017, s. 337-344. ISBN 978-1-5386-2146-2.
Název česky
Analýza a zlepšení spolehlivosti řídicí jednotky robota založené na FPGA
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Podivínský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Lojda Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Čekan Ondřej, Ing. (UPSY FIT VUT)
Pánek Richard, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova
Analýza spolehlivosti
TMR
FPGA
Odolnost proti poruchám
Řadič robota
Rekonfigurace
Abstrakt
Výskyt poruch v některých systémech může způsobit selhání celého systému a tím i vysoké ekonomické ztráty nebo dokonce ohrožení zdraví lidí. Jako příklad systémů pracujících v prostředí se zvýšeným výskytem poruch lze uvést vesmírný a letecký průmysl nebo zdravotnická zařízení. V tomto článku se zabýváme vyhodnocováním a testováním míry odolnosti proti poruchám u elektro-mechanických systémů založených na FPGA.  V našem případě je použit robot pro hledání cest v bludišti jako experimentální systém. Je zde představena kombinace experimentálního vyhodnocení míry spolehlivosti doplněná teoretickým výpočtem. Experimenty jsou prováděny na řídicí jednotce bez zabezpečení a následně s využitím ztrojení celé řídicí jednotky.
Rok
2017
Strany
337-344
Sborník
Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design
Konference
20th Euromicro Conference on Digital Systems Design, Vídeň, AT
ISBN
978-1-5386-2146-2
Vydavatel
IEEE Computer Society
Místo
Vídeň, AT
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11425,
  author = "Jakub Podiv\'{i}nsk\'{y} and Jakub Lojda and Ond\v{r}ej \v{C}ekan and Richard P\'{a}nek and Zden\v{e}k Kot\'{a}sek",
  title = "Reliability Analysis and Improvement of FPGA-based Robot Controller",
  pages = "337--344",
  booktitle = "Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design",
  year = 2017,
  location = "V\'{i}de\v{n}, AT",
  publisher = "IEEE Computer Society",
  ISBN = "978-1-5386-2146-2",
  doi = "10.1109/DSD.2017.15",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11425"
}
Nahoru