Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

Evaluation of the HPC Applications Dynamic Behavior in Terms of Energy Consumption

VYSOCKÝ Ondřej, BESEDA Martin, ŘÍHA Lubomír, ZAPLETAL Jan, NIKL Vojtěch, LYSAGHT Michael a KANNAN Venkatesh. Evaluation of the HPC Applications Dynamic Behavior in Terms of Energy Consumption. In: PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL, DISTRIBUTED, GRID AND CLOUD COMPUTING FOR ENGINEERING. Civil-Comp Proceedings. Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2017, s. 30-49. ISBN 978-1-905088-66-9.
Název česky
Vyhodnocení dynamického chování HPC aplikací z pohledu energetické spotřeby
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Vysocký Ondřej, Ing. (FIT VUT)
Beseda Martin, Bc. (VŠB-TUO)
Říha Lubomír, Ing., Ph.D. (VŠB-TUO)
Zapletal Jan, Ing. (VŠB-TUO)
Nikl Vojtěch, Ing. (UPSY FIT VUT)
Lysaght Michael, Dr., Ph.D. (ICHEC)
Kannan Venkatesh, Dr., Ph.D. (ICHEC)
Abstrakt
Důraz na energetickou efektivitu moderních procesorů jde v dnešní době čím dál více do popředí. Mnoho problémů a algoritmů špatně škáluje s výkonem a počtem procesorových jader, protože jsou omezeny např. výkonem pamětí nebo komunikační sítí, proto nemá smysl v těchto případech používat drahé výkonné procesory, jejichž potenciál by zůstal nevyužit. Místo toho je výhodnější využít nízkopříkonovou architekturu, které jsou při řešení takovýchto úloh efektivnější. Energetická efektivita se dá dále zlepšovat s pomocí dynamických optimalizací hardwaru systému za běhu algoritmu, např. pomocí podtaktovávání nebo vypínání jader procesoru v době jejich nízkého vytížení. Tento článek popisuje výhody získané při použití takovéto nízkopříkonové architektury v rámci HPC clusteru, skupinu algoritmů, pro které je tento přístup vhodný, možné úpravy systému zvyšující jeho efektivitu, dosažené výsledky a budoucí plány.
Rok
2017
Strany
30-49
Sborník
PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL, DISTRIBUTED, GRID AND CLOUD COMPUTING FOR ENGINEERING
Řada
Civil-Comp Proceedings
Konference
The 5th International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, Pécs, HU
ISBN
978-1-905088-66-9
Vydavatel
Civil-Comp Press
Místo
Stirlingshire, GB
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11454,
  author = "Ond\v{r}ej Vysock\'{y} and Martin Beseda and Lubom\'{i}r \v{R}\'{i}ha and Jan Zapletal and Vojt\v{e}ch Nikl and Michael Lysaght and Venkatesh Kannan",
  title = "Evaluation of the HPC Applications Dynamic Behavior in Terms of Energy Consumption",
  pages = "30--49",
  booktitle = "PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL, DISTRIBUTED, GRID AND CLOUD COMPUTING FOR ENGINEERING",
  series = "Civil-Comp Proceedings",
  year = 2017,
  location = "Stirlingshire, GB",
  publisher = "Civil-Comp Press",
  ISBN = "978-1-905088-66-9",
  doi = "10.4203/ccp.111.3",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11454"
}
Nahoru