Detail publikace

Discovering Neighbor Devices in Computer Network - Development of CDP and LLDP Simulation Modules for OMNeT++

VESELÝ Vladimír a RAJCA Tomáš. Discovering Neighbor Devices in Computer Network - Development of CDP and LLDP Simulation Modules for OMNeT++. In: Proceedings of 4th OMNeT++ Community Summit. Ithaca, NY: Cornell University Library, 2017, s. 1-4. ISSN 2331-8422. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1709.02209
Název česky
Objevování sousedních zařízení v počítačové síti - Vývoj simulačních modulů CDP a LLDP pro OMNeT++
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Rajca Tomáš, Ing. (FIT VUT)
URL
Klíčová slova
data-link layer discovery protocols, CDP, LLDP,
INET, ANSAINET
Abstrakt
Protokoly pro zjišťování zařízení na L2 poskytují síťovému administrátorovi užitečné aktuální informace (tj. různé parametry vrstvy 2 a 3). Tyto protokoly jsou neocenitelné pro monitorování sítě, údržbu a odstraňování problémů. Tento dokument popisuje návrh, implementaci a nasazení protokolů CDP a LLDP v simulátoru OMNeT++.
Rok
2017
Strany
1-4
Časopis
arXiv.org, č. 10, ISSN 2331-8422
Sborník
Proceedings of 4th OMNeT++ Community Summit
Konference
4th OMNeT++ Community Summit, Bremen, DE
Vydavatel
Cornell University Library
Místo
Ithaca, NY, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11867,
  author = "Vladim\'{i}r Vesel\'{y} and Tom\'{a}\v{s} Rajca",
  title = "Discovering Neighbor Devices in Computer Network - Development of CDP and LLDP Simulation Modules for OMNeT++",
  pages = "1--4",
  booktitle = "Proceedings of 4th OMNeT++ Community Summit",
  journal = "arXiv.org",
  number = 10,
  year = 2017,
  location = "Ithaca, NY, US",
  publisher = "Cornell University Library",
  ISSN = "2331-8422",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11867"
}
Nahoru