Faculty of Information Technology, BUT

Publication Details

Distribuce výpočtů pro nástroj hashcat

HRANICKÝ Radek, ZOBAL Lukáš, VEČEŘA Vojtěch and MÚČKA Matúš. Distribuce výpočtů pro nástroj hashcat. FIT-TR-2018-04, Brno, 2018.
English title
Task distribution for hashcat tool
Type
technical report
Language
czech
Authors
Hranický Radek, Ing. (DIFS FIT BUT)
Zobal Lukáš, Ing. (DIFS FIT BUT)
Večeřa Vojtěch, Ing. (FIT BUT)
Múčka Matúš, Bc. (FIT BUT)
Keywords
distribution, hashcat, BOINC, password cracking
Published
2018
Pages
29
Place
FIT-TR-2018-04, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB11884,
   author = "Radek Hranick\'{y} and Luk\'{a}\v{s} Zobal and Vojt\v{e}ch Ve\v{c}e\v{r}a and Mat\'{u}\v{s} M\'{u}\v{c}ka",
   title = "Distribuce v\'{y}po\v{c}t\r{u} pro n\'{a}stroj hashcat",
   pages = 29,
   year = 2018,
   location = "FIT-TR-2018-04, Brno, CZ",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11884"
}
Files
Back to top