Detail publikace

First-hop Redundancy Protocols in OMNeT++

VESELÝ Vladimír, HOLUŠA Jan a RYŠAVÝ Ondřej. First-hop Redundancy Protocols in OMNeT++. In: Proceedings of the 7th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications - Volume 1: SIMULTECH. Madrid: SciTePress - Science and Technology Publications, 2017, s. 331-339. ISBN 978-989-758-265-3. Dostupné z: http://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=Ke3wO6vEnwM=&t=1
Název česky
Protokoly pro redundanci výchozí brány v OMNeT++
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Holuša Jan, Ing. (FIT VUT)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
URL
Klíčová slova
FHRP, HSRP, GLBP, FHRP, ANSAINET, OMNeT++
Abstrakt
Vysoká dostupnost představuje důležitou vlastnost každé místní podnikové oblasti nebo sítě datových center. Vzhledem k významu vysoké dostupnosti očekávají návrháři a správci sítí podporu od nástrojů, které napomáhají správné konfiguraci. Simulace je široce přijatým přístupem pro testování návrhu a konfigurace sítě, který pomáhá odhalit možné problémy funkčnosti a výkonu. Simulátor OMNeT ++ poskytuje INET rámec nabízející modely internetových zařízení, protokolů a mechanismů. Tento článek představuje rozšíření rámce INET se dvěma protokoly o vysoké dostupnosti, a to HSRP a GLBP. Toto rozšíření umožňuje přesně simulovat scénáře s funkcemi redundance výchozí brány, která nebyla předtím snadná. V příspěvku stručně přezkoumáme základní pojmy těchto protokolů, popíšeme návrh simulačních modelů a prezentujeme výsledky ověření a validace.
Rok
2017
Strany
331-339
Sborník
Proceedings of the 7th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications - Volume 1: SIMULTECH
Konference
SIMULTECH 2017 - 7. mezinárodní konference - Metodologie, technologie a aplikace simulace systémů, Madrid, ES
ISBN
978-989-758-265-3
Vydavatel
SciTePress - Science and Technology Publications
Místo
Madrid, ES
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB11945,
  author = "Vladim\'{i}r Vesel\'{y} and Jan Holu\v{s}a and Ond\v{r}ej Ry\v{s}av\'{y}",
  title = "First-hop Redundancy Protocols in OMNeT++",
  pages = "331--339",
  booktitle = "Proceedings of the 7th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications - Volume 1: SIMULTECH",
  year = 2017,
  location = "Madrid, ES",
  publisher = "SciTePress - Science and Technology Publications",
  ISBN = "978-989-758-265-3",
  doi = "10.5220/0006441503310339",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11945"
}
Nahoru