Detail publikace

New language operations in formal language theory

MEDUNA Alexander a VÍTEK Martin. New language operations in formal language theory. Schedae Informaticae, roč. 2004, č. 13, s. 123-150. ISSN 0860-0295.
Název česky
Nové jazykové operace v teorii formálních jazyků
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Klíčová slova
 • stringologie
 • sekvenční vkládání
 • paralelní vkládání
 • rozptýlené sekvenční vkládání
 • sekvenční mazání
 • paralelní mazání
 • rozptýlené sekvenční mazání
 • konečné automaty
 • uzávěrové vlastnosti
Abstrakt
Stringologie je moderní část teoretické informatiky, která se zabývá řetězci, jazyky a operacemi nad nimi. Zavádí mnoho nových operací, které mohou být rozděleny do 2 skupin - vkládací a mazací operace. Tento článek ukazuje takové operace a některé jejich vlastnosti. Speciálně se zabývá uzávěrovými vlastnostmi. Popisuje algoritmy konstrukce konečných automatů přijímajících jazyky vzniklé těmito operacemi. Nalezením těchto algoritmů lze dokázat uzavřenost třídy regulárních jazyků vůči těmto operacím.
Rok
2004
Strany
123-150
Časopis
Schedae Informaticae, roč. 2004, č. 13, ISSN 0860-0295
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB7460,
  author = "Alexander Meduna and Martin V\'{i}tek",
  title = "New language operations in formal language theory",
  pages = "123--150",
  journal = "Schedae Informaticae",
  volume = 2004,
  number = 13,
  year = 2004,
  ISSN = "0860-0295",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7460"
}
Nahoru