Detail publikace

On Testability Analysis Driven Generation of Synthetic Register-Transfer Level Benchmark Circuits

STRNADEL Josef, PEČENKA Tomáš a SEKANINA Lukáš. On Testability Analysis Driven Generation of Synthetic Register-Transfer Level Benchmark Circuits. In: Proceedings of 5th Electronic Circuits and Systems Conference. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2005, s. 107-110.
Název česky
Generování syntetických benchmarkových obvodů řízené analýzou testovatelnosti na úrovni meziregistrových přenosů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Abstrakt
Použití tzv. benchmarkových obvodů se stalo významnou částí návrhu složitých elektronických systémů. Protože existující benchmarkové obvody pro úroveň meziregistrových přenosů nepostačují pro testování nových algoritmů a nástrojů z oblasti diagnostiky, zabýváme se metodou automatického generování takovýchto obvodů. Pro generování obvodů používáme evoluční algoritmus, jehož vstupem jsou požadavky uživatele na strukturální a diagnostické vlastnosti hledaného obvodu a jehož výstupem je obvod co nejléoe splňující tyto požadavky a vyznačující se co nejhorší testovatelností. Náš předpoklad totiž je, že právě obvody s nejhorší testovatelností jsou nejvhodnějšími kandidáty do hledané sady benchmarkových obvodů. Evolučním algoritmem vygenerovaný obvod je uložen v syntetizovatelném VHDL zdrojovém souboru.
Rok
2005
Strany
107-110
Sborník
Proceedings of 5th Electronic Circuits and Systems Conference
Konference
5th Electronic Circuits and Systems Conference, Bratislava, SK
Vydavatel
Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Místo
Bratislava, SK
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB7867,
   author = "Josef Strnadel and Tom\'{a}\v{s} Pe\v{c}enka and Luk\'{a}\v{s} Sekanina",
   title = "On Testability Analysis Driven Generation of Synthetic Register-Transfer Level Benchmark Circuits",
   pages = "107--110",
   booktitle = "Proceedings of 5th Electronic Circuits and Systems Conference",
   year = 2005,
   location = "Bratislava, SK",
   publisher = "Slovak University of Technology in Bratislava",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7867"
}
Soubory
Nahoru