Detail publikace

Řízení a optimalizace zdrojů v projektech s využitím formálního aparátu Petriho sítí

KVĚTOŇOVÁ Šárka a JANOUŠEK Vladimír. Řízení a optimalizace zdrojů v projektech s využitím formálního aparátu Petriho sítí. Šedesát let kybernetiky. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2010, s. 119-125. ISBN 978-80-7204-662-1.
Název anglicky
Resources Management and Optimization i projects by Formal Approach Application of Petri Nets
Typ
kapitola v knize
Jazyk
čeština
Autoři
Klíčová slova

Projekt, optimalizace, Petriho sítě

Anotace

Cílem příspěvku je prezentace formálního přístupu k řízení projektů na bázi Petriho sítí se zaměřením na modelování a řízení zdrojů za účelem zefektivnění celého procesu. Jeho základem je obecná teorie systémů (systémový přístup), teorie řízení a základní kybernetické principy. Těchto souvislostí je využito při formálním popisu projektu a jeho následném modelování, simulaci a řízení.

Rok
2010
Strany
119-125
Kniha
Šedesát let kybernetiky
ISBN
978-80-7204-662-1
Vydavatel
Akademické nakladatelství CERM sro.
Místo
Brno, CZ
BibTeX
@INBOOK{FITPUB9154,
   author = "\v{S}\'{a}rka Kv\v{e}to\v{n}ov\'{a} and Vladim\'{i}r Janou\v{s}ek",
   title = "\v{R}\'{i}zen\'{i} a optimalizace zdroj\r{u} v projektech s vyu\v{z}it\'{i}m form\'{a}ln\'{i}ho apar\'{a}tu Petriho s\'{i}t\'{i}",
   pages = "119--125",
   booktitle = "\v{S}edes\'{a}t let kybernetiky",
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Akademick\'{e} nakladatelstv\'{i} CERM",
   ISBN = "978-80-7204-662-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9154"
}
Nahoru