Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail publikace

IPv6 - bezpečnostní hrozby (aneb IPSec to srovná)

PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6 - bezpečnostní hrozby (aneb IPSec to srovná). In: Sborník příspěvků z 38. konference EurOpen.CZ, 8.-11. května 2011. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2011, s. 37-50. ISBN 978-80-86583-21-1.
Název anglicky
IPv6 - security threads (IPSec "solves" it)
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
čeština
Autoři
Podermański Tomáš, Ing. (CVIS VUT)
URL
Abstrakt
Již v prvotních návrzích protokolu IPv6 bylo řešení otázky bezpečnosti stanoveno jako jeden z klíčových cílů. Požadavky kladené na bezpečnost sítí se však během 15 let vývoje protokolu IPv6 výrazně změnily. Tyto změny se ovšem do návrhů nového protokolu příliš nepromítly a IPv6 dnes přináší zcela nové bezpečnostní hrozby. Ty navíc mnohdy mají přesah do stávající IPv4 infrastruktury. Společně s rostoucím množstvím IPv6 zařízení v sítích začínají být otázky bezpečnosti IPv6 stále více aktuální. Cílem přednášky je poukázat na některá bezpečnostní rizika, která s sebou zavádění IPv6 přináší a naznačit možné způsoby jejich řešení.
Rok
2011
Strany
37-50
Sborník
Sborník příspěvků z 38. konference EurOpen.CZ, 8.-11. května 2011
Konference
49. konference EurOpen.CZ, Kurdějov, CZ
ISBN
978-80-86583-21-1
Vydavatel
Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ
Místo
Plzeň, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9816,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Poderma\'{n}ski",
   title = "IPv6 - bezpe\v{c}nostn\'{i} hrozby (aneb IPSec to srovn\'{a})",
   pages = "37--50",
   booktitle = "Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} z 38. konference EurOpen.CZ, 8.-11. kv\v{e}tna 2011",
   year = 2011,
   location = "Plze\v{n}, CZ",
   publisher = "Czech Open Systems User's Group",
   ISBN = "978-80-86583-21-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9816"
}
Soubory
Nahoru