Časový plán zkoušek z povinných předmětů

pro 1. ročník v IT-BC-3 na FIT

 

2018/2019 - ZIMní semestr, 1BIA + 1BIB

 

Předmět

Půlsemestrální

zkouška

Řádná

Zkouška

První opravná

zkouška

Druhá opravná

zkouška

IDA

Diskrétní matematika

stanoví

učitel

2019-01-11

09-00 – 10-50

2019-01-21

12-00 – 13-50

2019-01-30

12-00 – 13-50

IUS

Úvod do softwarového
inženýrství

stanoví

učitel

2018-12-17

14-00 – 15-50

2019-01-02

11-00 – 12-50

2019-01-09

16-00 – 17-50

2019-01-16

15-00 – 16-50

2019-02-01

16-00 – 17-50

variantní

termíny

variantní

termíny

IEL

Elektronika pro informační
technologie

stanoví

učitel

2019-01-04

09-00 – 11-50
13-00 – 15-50

2019-01-18

09-00 – 11-50

2019-01-29

09-00 – 11-50

IZP

Základy programování

stanoví

učitel

2019-01-08

11-00 – 13-50

2019-01-23

12-00 – 14-50

2019-01-31

11-00 – 13-50

Některé volitelné

předměty

hledejte

u 2BIT

 

 

 

Poznámky:

1Nevyužité zkušební termíny propadají bez náhrady, a nezkoumá se důvod nedostavení se studenta na zkušební termín.

2Den a místo konání půlsemestrální zkoušky a dobu konání určuje fakulta/ústav zajišťující předmět. Pro půlsemestrální zkoušky se nevyhlašuje náhradní termín.

3Zápočty v IFS, ISM a ISC: Podmínky pro získání zápočtu vyhlašuje garant/započítávající v daném předmětu za podpory „Pravidel o organizaci studia na FIT“.

4) Období bez pravidelné výuky mezi 2018-12-17 až 2019-01-01 lze využít pro přípravu na zkoušky.

5Zkoušky probíhají ve vyhrazených místnostech a v době podle dispozic fakult/ústavů zajišťujících jednotlivé předměty. Upřesnění doby konání zkoušky vyhlašuje garant/zkoušející zajišťující předmět (sledujte v IS v záložce „Termíny“ u předmětů).

6První opravná zkouška je určena pro studenty, kteří se nedostavili na řádnou zkoušku, a nebo neuspěli u řádné zkoušky.

7Druhá opravná zkouška je určena pro studenty, kteří se nedostavili na řádnou zkoušku nebo na první opravnou zkoušku, a nebo neuspěli u předcházejících zkoušek: Je to poslední možnost na složení zkoušky za předmět v zimním semestru.

8) Na rozložení všech zkouškových termínů lze nahlédnout zde.

9Studenti si musí sami hlídat případné kolize u termínů zkoušek v povinných předmětech, a tyto kolize okamžitě hlásit J. Dytrychovi. Kolize ostatních zkoušek si studenti řeší s vyučujícími, například i tak, že vyžadují, aby zkoušející s nimi v předstihu termíny zkoušek z volitelných předmětů konzultovali na přednáškách.

 

Připravili: J. Dytrych, a P. Veigend 23. 10. 2018 18:38