Časový plán zkoušek především z povinných
a povinně volitelných předmětů

pro 2. ročník v IT-MGR-2 na FIT

 

2018/2019 - ZIMní semestr, 2MIT

 

Předmět

Půlsemestrální

zkouška

Řádná

Zkouška

První opravná

zkouška

Druhá opravná

zkouška

SIN

Inteligentní systémy

stanoví

učitel

2019-01-02

16-00 – 17-50

2019-01-18

16-00 – 17-50

2019-01-29

18-00 – 19-50

SFC

Soft Computing

stanoví

učitel

2019-01-07

12-00 – 14-50

2019-01-18

13-00 – 15-50

2019-01-29

08-00 – 10-50

BMS

Bezdrátové
a mobilní sítě

stanoví

učitel

2019-01-07

15-00 – 16-50

2019-01-16

13-00 – 14-50

2019-02-01

08-00 – 09-50

EIP

Ekonomie informačních
produktů

stanoví

učitel

2019-01-04

12-00 – 13-50

2019-01-14

13-00 – 14-50

2019-01-31

09-00 – 10-50

ACH

Architektura procesorů

stanoví

učitel

2019-01-04

15-00 – 16-50

2019-01-22

13-00 – 14-50

2019-01-30

14-00 – 15-50

PBI

Pokročilá bioinformatika

stanoví

učitel

2019-01-04

15-00 – 16-50

2019-01-23

12-00 – 13-50

2019-02-01

11-00 – 12-50

PCS

Pokročilé číslicové
systémy

stanoví

učitel

2019-01-08

16-00 – 17-50

2019-01-15

09-00 – 10-50

2019-01-23

12-00 – 13-50

SRI

Strategické řízení
informačních systémů

stanoví

učitel

2019-01-09

14-00 – 15-50

2019-01-21

17-00 – 18-50

2019-01-28

09-00 – 10-50

PDI

Prostředí distribuovaných
aplikací

stanoví

učitel

2019-01-09

16-00 – 17-50

2019-01-25

13-00 – 14-50

2019-01-31

11-00 – 12-50

ZZN

Získávání znalostí
z databází

stanoví

učitel

2019-01-10

11-00 – 13-50

2019-01-17

09-00 – 11-50

2019-01-24

09-00 – 11-50

BIS

Bezpečnost informačních
systémů

stanoví

učitel

2019-01-14

10-00 – 11-50

2019-01-23

16-00 – 17-50

2019-01-30

09-00 – 10-50

AIS

Analýza a návrh
informačních systémů

stanoví

učitel

2019-01-15

12-00 – 13-50

2019-01-22

15-00 – 16-50

2019-01-29

11-00 – 12-50

THE

Teorie her

stanoví

učitel

2019-01-15

16-00 – 17-50

2019-01-22

13-00 – 14-50

2019-01-30

14-00 – 15-50

SEP

Semestrální projekt

není

Obhajoby jsou

v Pá-01-18,

v Po-01-21,

v Út-01-22,

ve St-01-23

není

není

OPM

Optimalizace

stanoví

učitel

termíny
stanoví učitel
<==

   

ROBa

Robotika

stanoví

učitel

termíny
stanoví učitel
<==

   

Zde neuvedené

předměty

hledejte

u 1MIT

nebo zde

 

 

Poznámky:

1Nevyužité zkušební termíny propadají bez náhrady, a nezkoumá se důvod nedostavení se studenta na zkušební termín.

2Den a místo konání půlsemestrální zkoušky a dobu konání určuje fakulta/ústav zajišťující předmět. Pro půlsemestrální zkoušky se nevyhlašuje náhradní termín.

3) Období bez pravidelné výuky mezi 2018-12-17 až 2019-01-01 lze využít pro přípravu na zkoušky.

4Zkoušky probíhají ve vyhrazených místnostech a v době podle dispozic fakult/ústavů zajišťujících jednotlivé předměty. Upřesnění doby konání zkoušky vyhlašuje garant/zkoušející zajišťující předmět (sledujte v IS v záložce „Termíny“ u předmětů).

5První opravná zkouška je určena pro studenty, kteří se nedostavili na řádnou zkoušku, a nebo neuspěli u řádné zkoušky.

6Druhá opravná zkouška je určena pro studenty, kteří se nedostavili na řádnou zkoušku nebo na první opravnou zkoušku, a nebo neuspěli u předcházejících zkoušek: Je to poslední možnost na složení zkoušky za předmět v zimním semestru.

7) Na rozložení všech zkouškových termínů lze nahlédnout zde.

8Studenti si musí sami hlídat případné kolize u termínů zkoušek v povinných předmětech, a tyto kolize okamžitě hlásit J. Dytrychovi. Kolize ostatních zkoušek si studenti řeší s vyučujícími, například i tak, že vyžadují, aby zkoušející s nimi v předstihu termíny zkoušek z volitelných předmětů konzultovali na přednáškách.

 

Připravili: J. Dytrych, a P. Veigend 23. 10. 2018 18:38