Časový plán zkoušek především z povinných předmětů

pro 3. ročník v IT-BC-3 na FIT

 

2018/2019 - ZIMní semestr, 3BIT

 

Předmět

Půlsemestrální

zkouška

Řádná

Zkouška

První opravná

zkouška

Druhá opravná

zkouška

ISA

Síťové aplikace a správa
sítí

stanoví

učitel

2019-01-02

13-00 – 15-50

2019-01-14

12-00 – 14-50

stanoví

učitel

IMS

Modelování a simulace

stanoví

učitel

2019-01-04

14-00 – 17-50

2019-01-18

13-00 – 14-50

2019-01-30

15-00 – 16-50

IMP

Mikroprocesorové
a vestavěné systémy

stanoví

učitel

2019-01-08

09-00 – 10-50

2019-01-16

09-00 – 10-50

2019-01-29

12-00 – 13-50

IPZ

Periferní zařízení

stanoví

učitel

2019-01-08

14-00 – 16-50

2019-01-21

14-00 – 16-50

2019-01-28

15-00 – 17-50

IIS

Informační systémy

stanoví

učitel

2019-01-10

14-00 – 15-50

2019-01-24

14-00 – 15-50

2019-01-31

14-00 – 15-50

ISP

Semestrální projekt

není

Zápočet

získat

do 2019-02-01

není

není

ITU

Tvorba
Uživatelských rozhraní

není

Klas. zápočet

získat

do 2019-02-01

není

není

IPA

Pokročilé asemblery

stanoví

učitel

termíny
stanoví učitel
<==

   

Zde neuvedené

předměty

hledejte

u 2BIT

nebo zde

 

 

Poznámky:

1Nevyužité zkušební termíny propadají bez náhrady, a nezkoumá se důvod nedostavení se studenta na zkušební termín.

2Den a místo konání půlsemestrální zkoušky a dobu konání určuje fakulta/ústav zajišťující předmět. Pro půlsemestrální zkoušky se nevyhlašuje náhradní termín.

3) Období bez pravidelné výuky mezi 2018-12-17 až 2019-01-01 lze využít pro přípravu na zkoušky.

4Zkoušky probíhají ve vyhrazených místnostech a v době podle dispozic fakult/ústavů zajišťujících jednotlivé předměty. Upřesnění doby konání zkoušky vyhlašuje garant/zkoušející zajišťující předmět (sledujte v IS v záložce „Termíny“ u předmětů).

5První opravná zkouška je určena pro studenty, kteří se nedostavili na řádnou zkoušku, a nebo neuspěli u řádné zkoušky.

6Druhá opravná zkouška je určena pro studenty, kteří se nedostavili na řádnou zkoušku nebo na první opravnou zkoušku, a nebo neuspěli u předcházejících zkoušek: Je to poslední možnost na složení zkoušky za předmět v zimním semestru.

7) Na rozložení všech zkouškových termínů lze nahlédnout zde.

8Studenti si musí sami hlídat případné kolize u termínů zkoušek v povinných předmětech, a tyto kolize okamžitě hlásit J. Dytrychovi. Kolize ostatních zkoušek si studenti řeší s vyučujícími, například i tak, že vyžadují, aby zkoušející s nimi v předstihu termíny zkoušek z volitelných předmětů konzultovali na přednáškách.

 

Připravili: J. Dytrych, a P. Veigend 25. 10. 2018 14:42