Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní v X Window

GUX Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Specifika návrhu aplikací s grafickým uživatelským rozhraním a základní pojmy. Architektura systému X Window, historie a současnost. Vstupní a výstupní grafické operace na úrovni X serveru. Rysy OOP v X Toolkitu/Gtk+, instance a třída grafických prvků, vlastnosti instance a třídy, vnitřní implementace. Vytváření grafických objektů uvnitř aplikace a vně, nastavování vlastností a konvertory hodnot. Zpracování událostí, překladová tabulka, akční tabulka. Základní bázové třídy X Toolkitu/Gtk+ a jejich význam. OSF/Motif, společné rysy, ovládání z klávesnice, složené řetězce a styly zobrazení řetězců. Jednoduché objekty, univerzální a specializované kontejnery. Tvorba menu a dialogů. Použití přímé manipulace, Drag&Drop.

Garant předmětu

Lampa Petr, Ing. (CVT FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 8 hod. pc laboratoře, 18 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Lampa Petr, Ing. (CVT FIT VUT)

Cvičící

Kašpárek Tomáš, Ing. (CVT FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Programování aplikací v prostředí X Window, X Toolkit, OSF/Motif a Gtk+, základní metodologie návrhu uživatelského rozhraní.

Cíle předmětu

Seznámení s tvorbou aplikací s grafickým uživatelským rozhraním v prostředí Unix/X Window.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Programování v jazyce C a prostředí Unixu.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Hix, D., Hartson, H.R.: Developing User Interfaces: Ensuring Usability Through Product & Process, John Wiley & Sons, 1993, ISBN 0-471-57813-4
 • Scheifler, R.W., Gettys, J.: X Window System, The Complete Reference to Xlib, X Protocol, ICCCM, XLFD, Digital Press, 1990, ISBN 1-55558-050-5
 • Nye, A., O'Reilly, T.: X Toolkit Intrinsics Programming Manual, OSF/Motif Edition, O'Reilly & Associates, 1990, ISBN 0-937175-62-5
 • Heller, D.: Motif Programming Manual, O'Reilly & Associates, 1993, ISBN 1-56592-016-3
 • Sheets, J.R.: Writing GNOME Applications, Addison-Wesley, 2001, ISBN 0-201-65791-0
 • Dallheimer, M.K.: Programming with Qt, O'Reilly Verlag GmbH, 2001, ISBN 0-596-00064-2

Osnova přednášek

 1. Třídy aplikací z hlediska interakce s uživatelem, specifika návrhu aplikací s grafickým uživatelským rozhraním.
 2. Architektura systému X Window, X protokol, vstupní a výstupní grafické operace.
 3. Programování na úrovni Xlib, příklad jednoduché aplikace, knihovny nástrojů X Toolkit, OSF/Motif, Gtk+ a Qt, příklad jednoduché aplikace.
 4. Rysy OOP v X Toolkitu/Gtk+, instance a třída grafických prvků, vlastnosti instance a třídy, vnitřní implementace.
 5. Vytváření grafických prvků, nastavování vlastností, konvertory hodnot.
 6. Základní bázové třídy X Toolkitu/Gtk+ a jejich význam.
 7. Zpracování událostí, překladová tabulka, akční tabulka.
 8. Zásady návrhu uživatelských rozhraní.
 9. OSF/Motif, společné vlastnosti, ovládání prvků, složené řetězce a styly zobrazení řetězců.
 10. Jednoduché objekty, jejich použítí.
 11. Univerzální a specializované kontejnery.
 12. Tvorba menu a dialogů.
 13. Použití přímé manipulace, Drag&Drop.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Jednoduchá aplikace na základě kostry a příkladů, společná zadání.
 2. Aplikace v prostředí X Toolkit/Motif nebo Gtk+, samostatné zadání.

Průběžná kontrola studia

V polovině semestru písemnou prací s hodnocením 20 bodů a odevzdáním 2 projektů. Půlsemestrální práce nemá opravný termín.

Kontrolovaná výuka

Projekty musí být odevzdány do zveřejněného data, pozdní odevzdání projektu je hodnoceno 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru