Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací

PDI Ak. rok 2014/2015 zimní semestr 5 kreditů

Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Teorie a algoritmy prostředí distribuovaných systému. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Cloud Computing. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. pc laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 15 půlsemestrální test, 10 cvičení, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků

Cíle předmětu

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • schopnost algoritmizace a programování
 • znalost diskrétní matematiky
 • základní znalosti počítačových sítí

Literatura studijní

 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems. Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130313580
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 1, The Sockets Networking API, 2004, ISBN: 0131411551
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 2, Interprocess Communications, 1999, ISBN: 0130810819
 • vybrané vědecké články

Literatura referenční

 • Kshemkalyani, Singhal: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.
 • Tanenbaum, A., Steen, M.: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931

Osnova přednášek

 1. Obecná charakteristika distribuovaných prostředí
 2. Model pro distribuované výpočty
 3. Logický a fyzický čas
 4. Globální stav
 5. Skupinová komunikace
 6. Detekce ukončení
 7. Vzájemné vyloučení
 8. Konsensus v DS
 9. RPC, XML-RPC, CORBA, Real-time CORBA, Java RMI
 10. SOA, SOAP a Enterprise aplikace
 11. Cloud Computing
 12. Complex Event Processing
 13. Programovací jazyky pro rozsáhlé distribuované systémy

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Implementace distribuovaného systému ve zvoleném/zadaném prostředí.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Hodnocenný projekt s obhajobou - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů

Podmínky zápočtu

 • zápočet není udělován/vyžadován

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MIN, MMI, MMM, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, 2. ročník, povinně volitelný skupina N
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, 2. ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 2. ročník, povinný
Nahoru