Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

PDS Ak. rok 2014/2015 letní semestr 5 kreditů

Teorie informace. Bezpečnostní kódy a správa chyb. Správa chyb na úrovni paketů. Architektura přepínačů a směrovačů. Sítě P2P. Softwarově definované sítě. Útoky na počítačové sítě, anonymita na Internetu, bezpečnostní analýza síťové komunikace. Formální specifikace a verifikace síťové komunikace. Pokročilé technologie v sítích: směrování LISP, architektura RINA, sítě CCN.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu, základy přenosových protokolů.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-
 • Varghese, G.: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
 • Medhi, D., Ramasamy, K.: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • Stallings, W.: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
 • Buford, J.F.: P2P Networking and Applications, 2009, Elsevier.
 • Adámek, Jiří: Kódování, SNTL Praha, 1989.

Osnova přednášek

 1. Teorie informace, entropie.
 2. Bezpečnostní kódy a správa chyb
 3. Správa chyb na úrovni paketů.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Architektura směrovačů.
 6. Architektura sítí P2P.
 7. Útoky na počítačové sítě.
 8. Bezpečnostní analýza síťové komunikace.
 9. Anonymita v Internetu.
 10. Softwarově definované sítě SDN.
 11. Formální metody v počítačových sítích.
 12. Pokročilé technologie počítačových sítí.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Návrh, modelování a implementace jednoduchého přepínače.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování dvou projektů v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru