Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Programování na strojové úrovni

ISU Ak. rok 2015/2016 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Číselné soustavy: zobrazování celých čísel bez a se znaménkem, aritmetika ve dvojkové soustavě, reálná čísla ve formátu IEEE-754. Strojový jazyk: jazyk symbolických instrukcí, základní funkce počítače. Konkrétní architektura procesoru: registry, základy organizace paměti, adresování, systém přerušení, práce s koprocesory, soubor instrukcí a jejich formát. Programování na úrovni strojového jazyka: základní programátorské konstrukce, překlad a linkování kódu. Návaznost na vyšší programovací jazyky: standardní předávání řízení a parametrů při volání funkcí, služby operačního systému. Koprocesor: formát čísel, instrukční sada, programování koprocesoru FPU.

Garant předmětu

Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 16 půlsemestrální test, 24 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Dvořák Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Goldmann Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Janků Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kešner Filip, Ing. (UPSY FIT VUT)
Košík Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Nikl Vojtěch, Ing. (UPSY FIT VUT)
Semerád Lukáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Šebek Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Široký Adam, Ing. (UPGM FIT VUT)
Vaverka Filip, Ing. (UPSY FIT VUT)
Wiglasz Michal, Ing. (UPSY FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s jednou konkrétní architekturou procesoru. Naučí se používat nejdůležitější instrukce daného procesoru a koprocesoru FPU, jazyk symbolických instrukcí a budou schopni vytvářet jednoduché programy, překládat je a spojovat do spustitelných programů. Získají základní vědomosti o předávání řízení, předávání parametrů, přehled o službách operačního systému a jejich volání a budou schopni tyto získané vědomosti prakticky používat.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti získají základní vědomosti o architektuře a činnosti procesoru, které patří k základním znalostem všech odborníků oboru IT. Naučí se řešit jednoduché problémy v jazyku symbolických instrukcí a návaznost na vyšší programovací jazyky.

Cíle předmětu

Seznámit s programováním počítačů na nejnižší úrovni se zaměřením na vybranou architekturu. Seznámit a naučit aktivně pracovat s číselnými soustavami, zobrazováním čísel bez a se znaménkem, aritmetikou v dvojkové soustavě a se zobrazováním reálných čísel. Seznámit s vybranou konkrétní architekturou procesorů, formátem instrukcí a adresovacími režimy. Naučit aktivně programovat běžné řídící konstrukce v asembleru s daným souborem instrukcí. Propojit programování v asembleru na nízké úrovni s programovacími jazyky vyšší úrovně knihovnami a službami operačního systému. Naučit používat koprocesor pro práci s reálnými čísly (FPU).

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v jazyce C.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvod, číselné soustavy, reprezentace čísel, binární aritmetika.
 2. Základní funkce procesoru, strojový jazyk, jazyk symbolických instrukcí, asembler.
 3. Architektura procesoru - registry, typy operandů, formát instrukcí, adresování paměti, přerušení.
 4. Architektura procesoru - přenosy, aritmetické a logické instrukce.
 5. Architektura procesoru - posuny a rotace, předávání řízení.
 6. Architektura procesoru - další instrukce.
 7. Půlsemestrální test.
 8. Zásady programování ve strojovém jazyku, základní řídící konstrukce.
 9. Funkce, standardní předávání řízení a parametrů.
 10. Programové moduly, knihovny, služby operačního systému.
 11. Koprocesor FPU - architektura, reprezentace reálných čísel, instrukční sada.
 12. Koprocesor FPU - instrukční sada, programování a ukázky použití.
 13. Překladač jazyka symbolických instrukcí - pseudoinstrukce, direktivy, výrazy, operátory, operandy a makra.

Osnova počítačových cvičení

 1. Vývojové prostředí pro asemblery, překlad, sestavení a spuštění programu v příkazové řádce.
 2. Číselné soustavy (převody mezi soustavami), číselné kódy (reprezentace záporných čísel, reálná čísla).
 3. Hypotetický počítač (programování a ladění kódu ve vývojovém prostředí).
 4. Aritmetické a logické instrukce, instrukce posunů a rotací.
 5. Test - řešení jednoduchého matematického problému v asembleru.
 6. Skokové instrukce a základní řídicí konstrukce (if-then-else, while, do-while, for, switch-case).
 7. Práce s pamětí (proměnné, pole).
 8. Test - programování základních řídících konstrukcí.
 9. Volání funkcí a předávání parametrů funkcím.
 10. Volání služeb a funkcí operačního systému a volání funkcí z knihoven vyšších programovacích jazyků.
 11. Test - jednoduchý program s uživatelským vstupem a výstupem z příkazové řádky.
 12. Práce s koprocesorem FPU.
 13. Test - programování koprocesoru.

Průběžná kontrola studia

 • půlsemestrální písemný test
 • testy v počítačových cvičeních

Podmínky zápočtu

Nejméně 20 bodů získaných v průběhu semestru.

Minimální počet bodů nutný pro úspěšné absolvování semestrální zkoušky je 25.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru