Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Fyzikální seminář

IFS Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Přehled látky z fyziky, která je obvyklá na středních školách gymnaziálního typu: Kinematika, dymanika, elektrické pole, elektrický proud, magnetické pole, mechanické kmity.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. (UFYZ FEKT VUT)
Sadovský Petr, Ing. (UBMI FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Doplnění středoškolské látky.

Cíle předmětu

Doplnění středoškolské látky z fyziky. Předmět je vhodný pro studenty, kteří přišli ze středních škol, kde se fyzika vyučovala v omezeném rozsahu, a nebo nebyla vyučována vůbec.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Středoškolská matematika.

Literatura studijní

Středoškolské učebnice fyziky.

Literatura referenční

Středoškolské učebnice fyziky.

Osnova numerických cvičení

Je proveden stručný výklad středoškolské fyziky a návazně jsou předvedeny a komentovány demonstrační příklady z položek
  • kinematika,
  • dymanika,
  • elektrické pole,
  • elektrický proud,
  • magnetického pole,
  • mechanické kmity.

Kontrolovaná výuka

Přítomnost na výuce.

Podmínky zápočtu

Přítomnost ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru