Detail předmětu

Mikroprocesorové a vestavěné systémy

IMP Ak. rok 2015/2016 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Vestavěné systémy, základní pojmy, aplikace. Architektura mikrokontrolérů. Paměťový subsystém. Programovací model, programování v jazyku symbolických instrukcí. Soubor instrukcí a pseudoinstrukcí. Využití zásobníku. Podsystém přerušení a jeho programování. Periferní jednotky na čipu a jejich programování: generátor hodin, časovač, komunikační rozhraní SCI, IIC a SPI, AD převodník, obvod reálného času RTC, USB rozhraní. Specifika programování vestavěných systémů v jazyce C.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 6 hod. cvičení, 8 hod. laboratoře, 12 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 19 půlsemestrální test, 16 laboratoře, 14 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Studenti jsou obeznámeni s obecnou strukturou mikrokontrolérů a technikami návrhu vestavěných systémů.
 • Studenti jsou schopni vytvořit a odladit podprogramy a inicializační rutiny pro jednotlivé periferní obvody. Umí používat  základní techniky ladění aplikačních programů vytvořených v asembleru a jazyce C.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Pochopení specifik návrhu vestavěných systémů a technik ladění aplikací.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s architekturami  mikrokontrolérů. Seznámit s činností jejich jednotlivých podsystémů a to zejména: CPU-programovací model, flash paměť, časovač, podsystém přerušení, komunikační rozhraní, AD převodník. Naučit studenty základní sortiment instrukcí a jejich aplikaci při návrhu a ladění programů v  jazyce symbolických instrukcí. Seznámit studenty se  zásadami a technikami programování ve vyšším programovacím jazyce C a s problematikou návrhu vestavěných systémů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost struktury základní procesorové jednotky (CPU) a techniky programování v jazyce symbolických instrukcí. Základní znalosti programování v jazyce C.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Studijní materiály publikované fy Freescale/Motorola 
 • The MC68HC908GP32 Teaching Book by Prof. Cerid - Turkey
 • Predko, M.: "Handbook of Microcontrollers", McGraw-Hill, ISBN 0079137164, 1998.
 • Fábio Pereira: HCS08 Unleashed, Designer's Guide to the HCS08 Microcontrollers, 2009, ISBN1-4196-8592-9.

Osnova přednášek

 • Úvod do vestavěných systémů.
 • CPU HC08/HCS08. 
 • Podsystém přerušení.
 • Komunikační rozhraní.
 • Časovací obvody.
 • Systémové hodiny, obvod RTC a COP.
 • A/D převodník, displej, klávesnice.
 • Programování I v jazyce C.
 • Programování II v jazyce C.
 • Systémy reálného času.
 • Přehled mikrokontrolérů. 
 • Aplikace mikrokontrolérů ve fuzzy systémech. 

Osnova laboratorních cvičení

 • Programování SCI modulu
 • Programování LCD a klávesnice
 • Programování časovače
 • Programování AD převodníku

Osnova počítačových cvičení

 • Instrukční sada.
 • Programování v asembleru.
 • Programování periferních zařízení.
 • ICE, BDE.
 • Vývojové prostředky.
 • Podpora návrhu časově kritických aplikací.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Povinný individuální nebo týmový projekt v rozsahu 12 hodin.

Průběžná kontrola studia

 • laboratorní úlohy s obhajobou 
 • půlsemestrální písemný test
 • závěrečná zkouška (51 bodů)

Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS - 50 bodů

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách a demonstračních cvičeních v tomto předmětu není kontrolována. Kontrolovanou výukou jsou laboratoře a projekt.

Podmínky zápočtu

Vypracování projektu s povinným odevzdáním do IS a dosažením minimálního hodnocení 5 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru